FacultyTeacher

Zhenyu Chen

Zhenyu Chen is a Full Professor in Nanjing University. He is the founder of mooctest.net and the founder of National Student Software Testing Contest. He has more than 50 patents (26 granted) and some of his patents have been transferred into well-known software companies such as Baidu, Alibaba and Huawei.


Teacher

Jia Liu

Jia Liu is an Associate Professor in Software Institute Nanjing University, and has ten years experience in software research and development of enterprises. He served as the Dean of research institute of Software-listed company, and held more than a dozen patents for inventions. He is currently a technical consultant to several investment institutions, and an MBA and an EDP lecturer at School of Business Nanjing University.


Teacher

Tieke He

Dr. Tieke He works as a research assistant at Software Institute, Nanjing University. His current main research interests include knowledge graph and its derivative applications, recommender systems, topic modeling and deep learning. He has published more than 20 papers, most of which have been published in reputed journals and international conferences. He has been actively engaged in professional services by serving as conference PC member and reviewer of more than 5 reputed journals such as TKDE, TIST, WWW journal and etc.


Teacher

Chunrong Fang

Chunrong Fang is currently a research assistant at the Software Institute of Nanjing University. He is mainly engaged in the research of intelligent software engineering. He has served as the program co-chair of AIST2018. He has published more than 20 papers in conferences and journals such as ICSE, FSE, ISSTA, ICST, TR, SQJ, etc. He has applied for more than 10 patents, and some of his achievements have been transformed by well-known software companies such as Baidu and Huawei.


Postdoctoral Fellow

2017 Xingya Wang

Ph.D. Student

2019 Weisong Sun Xufan Zhang Yuan Zhao
2018 Jieqiong Li
2017 Rui Hao Yilin Yang Yi Zhong
2016 Yuying Li
2015 Weiqin Zou
2014 Qingkai Shi WeiQiang Zhang
2013 Yang Feng Yabin Wang(NRIEE)
2012 Chunrong Fang(NJU) Tieke He(NJU)
2011 Zhiyi Zhang(NUAA)

M.Sc. Student

2019 Kefan Cao Peng Cheng Jingqi Deng Mengyang Duan
Junjie Feng Xinyu Gao Yue Gao Yifei Gu
Chao Guo Nannan Guo Yue Guo Zichen Guo
Pin Ji Wenlong Li Zhenhong Li Zhuoyang Li
Zixin Li Yueyong Liang Fangxiao Liu Jiawei Liu
Jun Lyn Jiahui Sun Jiabing Wan Daiwei Wang
Hui Wang Nan Wang Ruozhu Wang Tao Wang
Zhilong Xia Bintong Xu Jiawei Xu Shicheng Xu
Zihuan Xu Xiaobo Xue Hao Zeng Chen Zhang
Haoming Zhang Huan Zhang Xiaobo Zhang Zhupeitian Zhang
Zijie Zhang Chenqian Zhu
2018 Ding Duan Ai Gong Qi Han Yan Jiang
Linyu Li Yu Li Duo Men Siyuan Shen
Yangyang Shi Daye Tang Dong Wang Jiaqi Wang
Xinyu Wang Yifan Wang Zhibin Wei Haoran Wu
Wenyuan Xu Youran Xu Ge Yan Ziyue Yin
Yangyang Yuan Chenjian Zhang Shu Zhang Xinzhong Zhang
Sai Zhou Zhipeng Zou
2017 Shengchao Chen(Huawei) Xiaozhi Chen(Meituan) Wenqiang Fang(Huawei) Pengfei Han(Huawei)
Haoyu Li Peiyuan Li(Huawei) Qiuting Li(Alibaba) Hao Lian(Huawei)
Jintao Liu(Cambricon) Jie Mei(ByteDance) Zemin Qin(SenseTime) Shaohang Song(Huawei)
Shanshan Tang(Aliyun) Yuanhan Tian Denghui Yang(Meituan) Shuangjiang Zhang(Huawei)
Wenyuan Zhao(Huawei) Shunxiang Zhou(Huawei)
2016 DanDan Chen(JD) Jun Wan(Antfin) Yue Yu(Alibaba) Xiaojie Zang(SAP)
Tian Zhang Xin Zhang(MorganStanley) Yiqiu Zhong