PARTNER
Teacher

陈振宇(Zhenyu Chen)

NJU, Professor

Teacher

刘嘉(Jia Liu)

NJU, Associate Professor

Teacher

王兴亚(Xingya Wang)

NJTU, Associate Professor

Teacher

何铁科(Tieke He)

NJU, Research Assistant

Teacher

房春荣(Chunrong Fang)

NJU, Research Assistant

Teacher

冯洋(Yang Feng)

NJU, Research Assistant

Ph.D
MASTER
Teacher

常家鑫(Jiaxin Chang)

2020

Teacher

钱瑞祥(Ruixiang Qian)

2020

Teacher

吴青衡(Qingheng Wu)

2020

Teacher

袁博(Bo Yuan)

2020

Teacher

张松涛(Songtao Zhang)

2020

Teacher

李彤宇(Tongyu Li)

2020

Teacher

钱雨波(Yubo Qian)

2020

Teacher

刘子夕(Zixi Liu)

2020

Teacher

王旭(Xu Wang)

2020

Teacher

葛宇(Yu Ge)

2020

Teacher

曹振飞(Zhenfei Cao)

2020

Teacher

恽叶霄(Yexiao Yun)

2020

Teacher

顾雪晴(Xueqing Gu)

2020

Teacher

王擎宇(Qingyu Wang)

2020

Teacher

陈楠(Nan Chen)

2020

Teacher

李成浩(Chenghao Li)

2020

Teacher

王瑾(Jin Wang)

2020

Teacher

刘智彪(Zhibiao Liu)

2020

Teacher

贺璐(Lu He)

2020

Teacher

唐昊杰(Haojie Tang)

2020

Teacher

王睿智(Ruizhi Wang)

2020

Teacher

柯轶东(Yidong Ke)

2020

Teacher

侯忠昊(Zhonghao Hou)

2020

Teacher

倪烨(Lever Ni)

2020

Teacher

侯韵晗(Yunhan Hou)

2020

Teacher

杨郁芩(Yuqin Yang)

2020

Teacher

王佩旭(Peixu Wang)

2020

Teacher

何云(Yun He)

2020

Teacher

钱美缘(Meiyuan Qian)

2020

Teacher

张晶(Jing Zhang)

2020

Teacher

邢玉(Yu Xing)

2020

Teacher

郭超(Chao Guo)

2019

Teacher

郭楠楠(Nannan Guo)

2019

Teacher

吉品(Pin Ji)

2019

Teacher

夏志龙(Zhilong Xia)

2019

Teacher

张欢(Huan Zhang)

2019

Teacher

朱晨乾(Chenqian Zhu)

2019

Teacher

曹可凡(Kefan Cao)

2019

Teacher

程鹏(Peng Cheng)

2019

Teacher

邓靖琦(Jingqi Deng)

2019

Teacher

段梦洋(Mengyang Duan)

2019

Teacher

高新宇(Xinyu Gao)

2019

Teacher

顾逸飞(Yifei Gu)

2019

Teacher

郭越(Yue Guo)

2019

Teacher

郭子琛(Zichen Guo)

2019

Teacher

李文龙(Wenlong Li)

2019

Teacher

李珍鸿(Zhenhong Li)

2019

Teacher

李卓阳(Zhuoyang Li)

2019

Teacher

李紫欣(Zixin Li)

2019

Teacher

梁越勇(Yueyong Liang)

2019

Teacher

刘芳潇(Fangxiao Liu)

2019

Teacher

刘佳玮(Jiawei Liu)

2019

Teacher

吕军(Jun Lyn)

2019

Teacher

汪汇(Hui Wang)

2019

Teacher

王黛薇(Daiwei Wang)

2019

Teacher

王楠(Nan Wang)

2019

Teacher

王若竹(Ruozhu Wang)

2019

Teacher

徐彬桐(Bintong Xu)

2019

Teacher

徐佳炜(Jiawei Xu)

2019

Teacher

徐世诚(Shicheng Xu)

2019

Teacher

薛晓波(Xiaobo Xue)

2019

Teacher

张皓明(Haoming Zhang)

2019

Teacher

张晓波(Xiaobo Zhang)

2019

Teacher

张朱佩田(Zhupeitian Zhang)

2019

Teacher

张子杰(Zijie Zhang)

2019

Teacher

孙加辉(Jiahui Sun)

2019

Teacher

李恩铭(Enming Li)

2019

Teacher

袁为(wei yuan)

2019

Teacher

朱齐(Qi Zhu)

2019

Teacher

龚爱(Ai Gong)

2018

Teacher

沈思媛(Siyuan Shen)

2018

Teacher

邹智鹏(Zhipeng Zou)

2018

Teacher

谢子聪(Zicong Xie)

2018

ALUMNI

POSTDOC

Xingya Wang
POSTDOC, 2020, NJTU

PHD

Yang Feng
PHD, 2019, NJU

Qingkai Shi
PHD, 2019

WeiQiang Zhang
PHD, 2019, ALLRIDE.AI

Weiqin Zou
PHD, 2019, NUAA

Yabin Wang
PHD, 2018, NRIEE

Chunrong Fang
PHD, 2017, NJU

Tieke He
PHD, 2017, NJU

Zhiyi Zhang
PHD, 2016, NUAA

MASTER

Haoyu Li
MASTER, 2020, ByteDance

Yuanhan Tian
MASTER, 2020, Aliyun

Duo Men
MASTER, 2020, Alibaba

Yangyang Yuan
MASTER, 2020, Antfin

Youran Xu
MASTER, 2020, Huawei

Zhibin Wei
MASTER, 2020, ByteDance

Xinyu Wang
MASTER, 2020, Antfin

Wenyuan Xu
MASTER, 2020, Alibaba

Yan Jiang
MASTER, 2020, Alibaba Sports

Yangyang Shi
MASTER, 2020, Alibaba

Ziyue Yin
MASTER, 2020, Huatai Securities

Sai Zhou
MASTER, 2020, Pinduoduo

Dong Wang
MASTER, 2020, CMB's Credit Card Center

Chenjian Zhang
MASTER, 2020, Microsoft

Ge Yan
MASTER, 2020, SenseTime

Yu Li
MASTER, 2020, Huawei

Ding Duan
MASTER, 2020, Huatai Securities

Haoran Wu
MASTER, 2020, Meituan

Qi Han
MASTER, 2020, ByteDance

Shu Zhang
MASTER, 2020, SSE

Yifan Wang
MASTER, 2020, Huawei

Linyu Li
MASTER, 2020, Huawei

Daye Tang
MASTER, 2020, Pinduoduo

Zihan Liu
MASTER, 2020, SGCC

Li Qiao
MASTER, 2020, ByteDance

Dongyu Chu
MASTER, 2020, ‎Netease

Xin Zhang
MASTER, 2019, MorganStanley

Shengchao Chen
MASTER, 2019, Huawei

Peiyuan Li
MASTER, 2019, Huawei

Jie Mei
MASTER, 2019, ByteDance

Shanshan Tang
MASTER, 2019, Aliyun

Denghui Yang
MASTER, 2019, Meituan

Wenyuan Zhao
MASTER, 2019, Huawei

Shuangjiang Zhang
MASTER, 2019, Huawei

Pengfei Han
MASTER, 2019, Huawei

Shaohang Song
MASTER, 2019, Huawei

Qiuting Li
MASTER, 2019, Alibaba

Wenqiang Fang
MASTER, 2019, Huawei

Jintao Liu
MASTER, 2019, Cambricon

Hao Lian
MASTER, 2019, Huawei

Zemin Qin
MASTER, 2019, SenseTime

Jun Wan
MASTER, 2019, Antfin

Shunxiang Zhou
MASTER, 2019, Huawei

Xiaozhi Chen
MASTER, 2019, Meituan

DanDan Chen
MASTER, 2018, JD

Yue Yu
MASTER, 2018, Alibaba

Xiaojie Zang
MASTER, 2018, SAP

Yiqiu Zhong
MASTER, 2018, Tiktok

TOP